Institut für Zellbiologie

Gruppe Nowacki

Yongqiang Liu

PhD student

E-Mail
yongqiang.liu@unibe.ch
Postadresse
Institut für Zellbiologie
Baltzerstrasse 4
3012 Bern